Цифровізація та ефективне управління виробництвом КЗПТО

Цифровізація виробничих ресурсів, конструкторської підготовки й управління проєктами виробництва «Київського заводу ПТО» на базі IT-Enterprise

За ініціативою Київського заводу ПТО спільно з відомою українською компанією IT-Enterprise було здійснено успішний проект з комплексної цифрової трансформації підприємства.

На сьогоднішній день КЗПТО є провідним українським підприємством із виробництва вантажопідіймальних кранів, при цьому реалізуються як стандартні, так і нестандартні проєкти — від етапу проєктування до монтажу та введення в експлуатацію з подальшим гарантійним і післягарантійним обслуговуванням.

Щорічно КЗПТО виготовляє і відвантажує своїм замовникам більше ніж 120 кранів. У складі нашого заводу є власне конструкторське бюро та потужна виробнича база з сучасним промисловим обладнанням. А найголовніше - тут працює згуртований колектив досвідчених висококваліфікованих фахівців, які готові спроєктувати, виготовити та змонтувати будь-які крани спеціального призначення вантажопід’ємністю до 200 тонн.

Головними блоками впровадження стали підпроєкти з класифікації виробничих ресурсів, конструкторської підготовки виробництва (КПВ), управління технічним документообігом та архівом конструкторської документації, конфігуратора виробів і управління проєктами.

Передумови проєкту

У 2022 році «Київський завод ПТО» розпочав шлях цифрової трансформації на базі no-сode/low-сode платформи та ERP-системи IT-Enterprise з першої черги проєкту — класичних напрямів бухгалтерського обліку, управління закупівлями та складського обліку.

Друга черга проєкту цифровізації передбачала інтеграцію процесів обліку зі службою первинної обробки інформації — конструкторських служб. Адже конструктори, а надалі і технологи повинні першими обробляти та правильно вказувати структуру виробу, номенклатуру тощо. Тож проєкт цифровізації, розпочатий із побудови процесів із обліку, повернувся до конструкторських служб.

Даний проєкт реалізовано за Програмою гарантованої підтримки консалтингових проєктів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), що дозволило нашому підприємству отримати компенсацію до 85% витрат на автоматизацію бізнесу.

«Програма консультаційної підтримки МСБ» ЄБРР має на меті сприяння нарощенню виробничих потужностей, що безпосередньо впливає на формування ефективного і сталого бізнес-клімату, а також на розвиток технологій та Українського виробництва в цілому.

Проєкт

У рамках другого етапу цифровізації управління виробництвом команда IT-Enterprise впровадила низку проєктів із класифікації й уніфікації виробничих ресурсів, автоматизації конструкторської підготовки виробництва (КПВ), управління технічним документообігом та архівом конструкторської документації (PDM), конфігуратор виробів та управління проєктами виробництва готової продукції на КЗПТО засобами ERP-системи IT-Enterprise.

Класифікація виробничих ресурсів

По класифікації ресурсів забезпечено ведення ресурсів на деталі та складальні одиниці (ДСО) відповідно до вимог конструкторської документації. У рамках задачі спроєктовано структуру ведення ресурсів ДСО на підприємстві.

Заводу було запропоновано фасетне кодування — підхід уніфікації та класифікації ресурсів із розподілом на стандартні вироби та матеріали з використанням параметричного опису ресурсів.

Ресурси для складальних одиниць, які проєктуються у CAD-системі SolidWorks, автоматизовано створюються в ERP-системі IT-Enterprise із наслідуванням основних реквізитів компонентів та їх параметрів із SolidWorks.

Також розроблені механізми та заявки на додавання ресурсів, що впорядковують класифікацію ресурсів і регламентують роботу зі створення нових виробничих ресурсів (ДСО, матеріали, ПКВ тощо).

Конструкторська підготовка виробництва (КПВ), управління технічним документообігом та архівом конструкторської документації (PDM)

Наш завод отримав функціональність в напрямку управління даними виробу (Product Data Management, PDM), що дозволяє вести розроблену згідно з регламентами документацію в системі IT-Enterprise та погоджувати її в електронному виді.

  • Впорядковано роботу з формування документів у єдиному електронному архіві конструкторської документації та формування документів за допомогою інтеграції з CAD-системою SolidWorks.

В електронному архіві автоматично генеруються картки для деталей і складальних одиниць, а також креслень із прикріпленням файлів та їх візуалізації в IT-Enterprise. Конструкторські специфікації генеруються системою IT-Enterprise автоматизовано по 3D збірках із автоматизованим підрахунком кількості по кожній позиції.

  • Налаштовано бізнес-процеси регламентного погодження конструкторської документації і окремий вид архіву для зберігання затвердженої документації.

Також забезпечено налаштування регламентного доступу до електронного архіву конструкторської документації для різних груп користувачів і підрозділів.

  • Розроблено допоміжні методи для спрощення роботи з конструкторською документацією.

Реалізовано функцію множинного друку конструкторських креслень із архіву електронного документообігу для виробничих і технічних підрозділів із відстежуванням статусу документів та обмеженням доступу для виконання методу тільки для визначених ролей користувачів.

Для нашого заводу реалізована консолідація інформації по розробленій конструкторській документації на виріб у цілому, множинний друк необхідних креслень із контролем статусу затвердженої документації для уникнення потрапляння у виробництво непогодженої документації. Здійснюється перехід КЗПТО від роботи з Google Docs до роботи в єдиному інформаційному просторі IT-Enterprise.

Конфігуратор виробів

Запроваджено функціонал, який опрацьовує конфігурацію майбутнього виробу та візуалізує виріб у процесі оформлення замовлення клієнтів. Розробка функціональних рішень полягає у створенні окремих довідників різногабаритних вузлів. Реалізовано можливість опису основних технічних і геометричних параметрів із візуалізацією габаритних схем вузла.

Розроблено унікальний механізм обмежень взаємозалежних параметрів виробу. При реалізованому підході забезпечена можливість указувати визначені значення параметрів для дочірніх обмежень. Це забезпечує менеджерам КЗПТО безпомилковий вибір параметрів із доступного їм переліку в процесі погодження із замовником конфігурації майбутнього виробу.

Реалізовано автоматизований підбір компонентів виробу та їхньої кількості. За допомогою конфігуратора виробів здійснюється розрахунок вартості виробу за результатами вибору варіанта конфігурації. Розрахунок вартості компонентів використовує наявні дані цінника або результат розрахунку вартості матеріалів із залишків на складах підприємства. При цьому розрахунок здійснюється з врахуванням вартості покупних комплектувальних виробів, якщо такі дані відображені у відповідному переліку матеріалів цього компоненту.

Розроблено звіти для друку габаритного креслення та комерційної пропозиції на основі сформованої менеджером конфігурації виробу.

Управління проєктами

Для масштабного планування робіт у виробництві впроваджено функціонал управління проєктами.

Для зручності контролю прогресу проєктів та аналізу основних показників ведеться портфель проєктів, який призначений консолідувати основну інформацію для топменеджменту підприємства по всіх проєктах (в розрізі місяців чи року в цілому).

Діаграма Ґанта забезпечує взаємозв’язки між етапами виконання проєкту. Автоматично перераховуються планові дати при фіксації початку та завершення виконання оперативних робіт.

Забезпечено формування команди проєкту, призначення відповідальних підрозділів. Забезпечено функціонал порівняння початкових фіксованих дат реалізації проєкту із плановими, прослідковуючи прогрес чи регрес по проєкту. Використання передналаштованих шаблонів проєктів чи певних окремих частин проєктів (черги, етапи) пришвидшує у рази формування нових проєктів.

Здійснено консолідацію всієї супровідної інформації, яка стосується проєкту - від договору до технічної документації. Ця консолідація зручна за потреби розгляду питань після реалізації проєкту.

Кожен проєкт має зв’язок із конкретним замовленням, використовуючи ресурс готового виробу із класифікатора ресурсів.

Реалізовано функціонал планування робіт, який дозволяє по вибраному переліку проєктів виконати планування оперативних робіт.

Для планування робіт реалізовано різні фільтри, які забезпечують відбір робіт у необхідному календарному періоді, фільтр по підрозділах, проєктах, виконавцях. Швидка зміна статусу робіт: «у роботі», «закрито». Налаштовано звіт по переліку планових робіт із відображенням усієї необхідної інформації.

Перехід до єдиного інформаційного простору роботи всіх служб КЗПТО

Раніше конструкторська документація на КЗПТО після розробки завантажувалася у форматі PDF на корпоративний хмарний диск, яким користувалися всі долучені до реалізації проєкту.

Наразі інформація зберігається в єдиному інформаційному просторі системи IT-Enterprise. Встановлено регламентний доступ для користувачів системи відповідно до ролей діяльності. Це забезпечує взаємозв'язок наявної інформації у класифікаторі ресурсів стандартних виробів і матеріалів для використання в конструкторській специфікації.

У спільному інформаційному просторі ведеться взаємна комунікація та використання даних, які використовуються у підпроєктах впровадження виробничих і технологічних завдань.

Забезпечено основу — можливість збереження і ведення основних даних для розвитку і впровадження майбутніх проєктів з технологічної підготовки і планування виробництва за методом ефективного планування ресурсів виробничого підприємства MRP II (Manufacturing resource planning).

Взаємозв’язок закупівельних і конструкторських підрозділів

Після реалізації задач забезпечення кроскомунікації підрозділів, запроваджено процеси уніфікації ресурсів. Опрацьовані характеристики матеріалів, стандартних і комплектувальних виробів, які дозволять конструкторам найкращим чином формувати конструкторські специфікації. І відповідно — як похідна задача — розрахунок оптимального складу виробу на готову продукцію.

На вимогу «Київського заводу ПТО» розроблено інноваційні програмні підходи для спрощення ведення конструкторської документації в модулі технічного документообігу та проведена його адаптацію під наявні потреби.

На завершення проведено навчання всього персоналу технічних підрозділів заводу по питаннях використання нормативно-довідкової інформації (НДІ), конструкторської підготовки виробництва, а також щодо коректного адміністрування модуля технічного документообігу тощо.

Ключові показники

Цифровізація конструкторської підготовки виробництва (КПВ) на КЗПТО враховує практично всі особливості організації роботи конструкторських служб і дозволяє ефективно організовувати виробництво й отримати наступні результати, а саме:

  • Автоматизація управління бізнес-процесами— проведено оптимізацію вузьких місць у бізнес-процесах R&D.
  • Підвищення конфіденційності збереження інформації— забезпечено зберігання всіх інженерних документів в електронному архіві.
  • Єдиний інформаційний простір — сформовано єдиний цифровий простір для роботи з конструкторськими документами з різними рівнями доступу.