Критерії бракування підкранових колій

Критерії бракування підкранових колій. Схема проведення вимірювань величини зносу і відгину полиці монорейки при проведенні його дефектації.

Таблиця 3.1.

Найменування колії

Пошкодження та дефекти

Рейкова колія опорних вантажопідіймальних кранів

  1. У рейках:

тріщини будь-яких розмірів;

сколення головки або підошви;

вертикальне, горизонтальне або наведене (вертикальне плюс половина горизонтального) спрацювання головки рейки більше 15 % величини відповідного розміру неспрацьованого профілю.

  1. У залізобетонних шпалах:

сколення бетону до появи арматури, а також інше сколення бетону на ділянці завдовжки більше 250 мм;

суцільні, що оперізують, або поздовжні тріщини довжиною більше 100 мм з розкриттям більше 0,3 мм.

  1. У дерев'яних напівшпалах:

злам, поперечні тріщини завглибшки більше 50 мм і завдовжки більше 200 мм;

поверхнева трухлявина розміром більше 20 мм під накладками та більше 60 мм на інших поверхнях.

4. Відхилення рейкових колій у плані і профілі, значення яких перевищують зазначені у додатку 2 цих Правил

Рейкова колія підвісних вантажопідіймальних кранів і машин

  1. Тріщини та сколення будь-яких розмірів.
  2. Зменшення ширини полиці рейки внаслідок спрацювання – ΔB ≥ 0,05B (малюнок 3.1).
  3. Зменшення товщини полиці рейки внаслідок спрацювання – Δδ ≥ 0,2δ з одночасним відгином полиці f1 ≤ 0,15δ.

4. Відгин полиці рейки f1 ≥ 0,25δ з одночасним спрацюванням полиці Δδ ≤ 0,1δ

Критерии браковки рельсовых путей

B - первинна ширина полиці;

t - товщина стінки;

ΔB - спрацювання полиці;

f1 - відгин полиці;

δ - первинна товщина полиці на відстані (B – t)/4 від краю;

δΔ - зменшення товщини полиці через спрацювання

Мал. 3.1. Схема проведення вимірювань величини спрацювання та відгину полиці монорейки під час проведення його дефектації