Расшифровка ВЗИ кранов

Розшифровка ВЗВ кранів, маркування

Розшифровка ВЗВ кранів, маркування згідно з ГОСТ: 1ExdIIAT3

1

Ex

d

IIA

T3

Знак

рівня вибухозахисту

Знак

відповідності стандартам

Знак

виду вибухозахисту

Знак

підгрупи (категорія суміші)

Знак

температурного класу

(група суміші)

 

Рівень вибухозахищеності обладнання

Рівні вибухозахищеність електрообладнання мають в класифікації позначення 2, 1 і 0:

  • Рівень 2 - електрообладнання підвищеної надійності проти вибуху: в ньому вибухозахист забезпечується тільки в нормальному режимі роботи;
  • Рівень 1 - вибухобезпечне електрообладнання: вибухозахищеність забезпечується як при нормальних режимах роботи, так і при ймовірних пошкодженнях, що залежать від умов експлуатації, крім пошкоджень засобів, що забезпечують вибухозахищеність;
  • Рівень 0 - особливо вибухобезпечне обладнання, в якому застосовані спеціальні заходи і засоби захисту від вибуху.

Ступінь вибухозахищеності обладнання (2, 1, або 0) ставиться як перша цифра перед європейським маркуванням вибухозахищеності обладнання.

Методи забезпечення вибухобезпеки обладнання

Всі відомі і застосовуються на практиці методи захисту спрямовані на зменшення ризику вибуху до прийнятного рівня. При цьому якщо система сконструйована правильно, то одинична несправність в будь-якому її компоненті не повинна призводити до виникнення вибуху.

Всі методи забезпечення вибухозахисту можна умовно розділити на чотири основні групи:

1. Методи вибухозахисту, спрямовані на зниження ймовірності виникнення електричної іскри.

За даним методом реалізуються наступнi види захисту:
- Вибухозахист виду "е" (підвищена безпека)
- Вибухозахист виду "n"
- Вибухозахист виду "s" (спеціальний)

2. Методи вибухозахисту, спрямовані на ізоляцію електричних ланцюгів від вибухонебезпечних сумішей.

Метод має на увазі висновок електричних ланцюгів в спеціальні оболонки, заповнені газоподібним, рідинним або твердим діелектриком так, щоб вибухонебезпечна суміш не перебувала в контакті з електричними ланцюгами.

За даним методом реалізуються наступні види вибухозахисту:
- Вибухозахист виду "m" - заливка спеціальним компаундом;
- Вибухозахист виду "о" - масляне заповнення оболонки;
- Вибухозахист виду "a" - заповнення оболонки кварцовим піском;
- Вибухозахист виду "р "- заповнення або продування оболонки вибухобезпечним газом під надлишковим тиском.

3. Методи вибухозахисту, спрямовані на стримування вибуху.

За даним методом реалізована вибухозахист виду "d" (ВИБУХОЗАХИСНИХ оболонка).
Даний метод має на увазі, що електричні ланцюги поміщені в спеціальну міцну оболонку з малим зазором. При цьому не виключається контакт електричних ланцюгів з вибухонебезпечною сумішшю і можливість її займання, але при цьому гарантується, що оболонка стримує виникло в результаті вибуху надлишковий тиск, тобто спалах не виходить за межі обмежень вибухонепроникної оболонки. Оскільки розпечені гази мають різну проникаючу здатність, то тут беруться до уваги підгрупи газів.

Методы взрывозащиты

За даним методом реалізований захист виду 'i' (іскробезпечне коло). Даний метод має на увазі, що в разі виникнення іскри її потужності буде недостатньо для займання вибухонебезпечної суміші. Однак даний метод не виключає контакту вибухонебезпечної суміші з електричними ланцюгами.

У європейській класифікації наводиться деталізація застосованого в обладнанні типу вибухозахисту (вона також зустрічається в сертифікатах на вибухозахищене обладнання):

Вид і принцип вибухозахисту

Cхематичне уявлення

Основне застосування

 

Вибухонепроникна оболонка

Поширення вибуху в зовнішнє середовище виключено

Ex d

 

Клемні і сполучні коробки, комутуючі прилади, світильники, пости керування, розподільні пристрої, пускачі, електродвигуни, нагрівальні елементи, шафи управління, IT обладнання
Зона 1, Зона 2

 

Захист виду е

Виняток іскри або підвищеної температури

Ex е

 

Клемні і сполучні коробки, світильники, пости керування, розподільні пристрої, нагрівальні елементи
Зона 1 (частково), Зона 2

 

Іскробезпечне електричне коло

Обмеження енергії іскри або підвищеної температури

Ex i

 

Вимірювальна і регулююча техніка, техніка зв'язку, датчики, приводи, акумуляторні ліхтарі

 

 
 
 

Заповнення або продування

Ex - атмосфера ізольована від джерела загоряння

Ex p

 

Потужнострумові распредшкафи, високо інтегрований IT обладнання, системи аналізаторів прилади, надпотужні електродвигуни
Зона 1, Зона 2

 

герметизація компаундом

Ex - атмосфера ізольована від джерела загоряння

Ex m

 

Комутуючі прилади малої потужності, індикатори, датчики
Зона 1, Зона 2

 

Масляне заповнення оболонки

Ex - атмосфера ізольована від джерела загоряння

Ex o

 

Трансформатори, пускові опору
Зона 2

 

Заповнення оболонки порошком

Поширення вибуху в зовнішнє середовище виключено

Ex q

 

Трансформатори, конденсатори, індикатори
Зона 1, Зона 2

 

Вид захисту n

Не мають запальну здатність

Ex n

 

Всі пристрої для Зони 2

 

Обладнання Exn розділяється на чотири групи:

  • Неіскристого ExnA - використовуються компоненти, які виробляють дугу або іскристiсть.
  • Ізольовані ExnC компоненти із запальною здатністю, наприклад, патрони ламп - ізольовані, щоб виключити потрапляння до них вибухонебезпечних газів або парів.
  • Обмеження енергії ExnL - низькоенергетичними схеми усувають можливість загоряння.
  • Обмеження руху повітря ExnR - грунтується на ущільненні і герметизації обладнання з метою усунути попадання вибухонебезпечної суміші на гарячі поверхні і займистi компоненти.
 

Спеціальний захист

зниження ймовірності виникнення електричної іскри

Ex s

Цей вид вибухозахисту може забезпечуватися такими засобами: висновком електричних ланцюгів в герметичну оболонку зі ступенем захисту IР67; герметизацією електрообладнання матеріалом, що володіє ізоляційними властивостями (компаундами, герметиками); впливом на вибухонебезпечну суміш пристроями та речовинами для поглинання або зниження концентрації останніх; і іншими способами.

Всі пристрої для Зони 1 і Зони 2