Текущее состояние стандартизации в сфере грузоподъемного оборудования

Поточний стан стандартизації в сфері вантажопідіймального обладнання

Трансформація технічного регулювання в Україні на основі міжнародних та європейських принципів фактично завершена:

 • в акредитації органів оцінки відповідності відбувся перехід в оцінці компетентності органів з оцінки відповідності (ООВ) продукції, процесів, персоналу і систем менеджменту, а також лабораторій, органів інспектування на відповідність вимогам стандартів ISO/IEC серії 17000;
 • натомість обов'язкової сертифікації здійснена можливість вибору підприємствами процедур оцінки відповідності технічним регламентам з залученням ООВ або без них, тобто самостійно;
 • в сфері нагляду відбувся поділ органів контролю та усунуто дублювання процедур, в т.ч. при допуску до експлуатації та оцінки відповідності вантажопідіймального обладнання;
 • в стандартизації відбувся перехід до добровільності стандартів, знижені погоджувальні процедури і виключені несуттєві вимоги, підвищена роль всіх зацікавлених осіб в розробці і прийнятті стандартів.

В даний час основним нормативно-правовим документом для проектування і введення в експлуатацію вантажопідіймальних кранів і обладнання є Технічний регламент безпеки машин (ТРБМ) затверджений Постановою КМУ № 62 від 30.01.2013 зі змінами, а для експлуатації кранів - НПАОП 0.00-1.80-18.

Наказом МЕРТ України № 1044 від 27.07.2018 (зі зм.) для реалізації вимог ТРБМ був затверджений перелік національних стандартів, які ідентичні гармонізованим європейським стандартам і відповідність. Він містить майже 800 стандартів, 180 з яких поширюються на вантажопідіймальне обладнання, а з них, зокрема, близько 110 стосуються кранової продукції. До відома, аналогічний перелік на відповідність ТР ліфтів та їх компонентів містить всього 16 стандартів.

Побудова цих переліків ділиться на три типи стандартів:

 • А — визначають основні поняття терміни і принципи проектування для всіх категорій кранів (наприклад, ДСТУ EN ISO 12100);
 • В — стосуються конкретних аспектів безпеки кранів або конкретних видів захисту, які можуть бути застосовані в широкому спектрі (акустика, вібрація, ергономіка);
 • С — містять технічні вимоги для конкретної категорії кранів (при відмінності з типами А і В - мають пріоритет над ними).

Окремо зупинимося на розроблених менше 4-х років тому стандартах EN серії 13001 (велика частина з яких вже прийнята в Україні), що містять основи проектування кранів та їх обладнання, а саме:

 • EN 13001-1 діє до: 2015 Частина 1. Загальні принципи і вимоги (Перелік ризиків • Загальні принципи розрахунку докази відповідності • Класифікація • Робочі цикли • Частоти навантажень);
 • EN 13001-2 діє до: 2014 Частина 2. Вплив навантажень. (Що вважається навантаженням? • Категорії навантажень • Комбінації навантажень (статична міцність) • Звичайні навантаження • Сприятливі і несприятливі навантаження • Динамічні чинники • Випадкові і виняткові навантаження • Стійкість крана);
 • EN 13001-3-1: 2012 Доставка + A2: 2018 Частина 3-1. Граничні стани і перевірка міцності сталевих конструкцій (Матеріали • Доказ статичної міцності (елементи, болтові з'єднання, зварні з'єднання) • Доказ втомної міцності (концепція) • Зварювальні якості, класифікація в цілому, класи підрізів швів);
 • EN 13001-3-2 діє до: 2014 Частина 3-2. Граничні стани і підтвердження відповідності канатів в системах підйому (Проволочні канати • Вертикальні і не вертикальні приводи • Доказ статичної міцності • Доказ втомної міцності • Кількість канатів • Кількість вигинів • Багатошарові барабани);
 • EN 13001-3-3 діє до: 2014 ... Частина 3-3. Граничні стани і підтвердження відповідності контактів колеса і рейки (Контакт колеса/рейки • Лінійні і точкові контакти • Твердість • Доказ статичної і втомної міцності);
 • EN 13001-3-4: 2018 Частина 3-4. Граничні стани і підтвердження відповідності машин та механізмів. Підшипники;
 • EN 13001-3-5 діє до: 2016 Частина 3-5. Граничні стани і підтвердження відповідності кованих гаків (Гаки • Концепція • Розрахунок накопиченого пошкодження • Подання спектрів навантаження);
 • EN 13001-3-6: 2018 Частина 3-6 Граничні стани і підтвердження відповідності машин. Гідравлічні циліндри;
 • EN 13001-3-7 Частина 3-7. Граничні стани і підтвердження відповідності машин. Зубчасті передачі та коробки передач;
 • EN 13001-3-8 Частина 3-8. Граничні стани і підтвердження відповідності машин. Вали.

Це не просто нові стандарти на кранобудівну продукцію, вони змінюють ідеологію проектування пропонуючи:

а) нову класифікацію кранового обладнання. У стандарті ISO 4301-1 була встановлена ​​загальна класифікація компонентів крана, відома як «М-класи», з використанням розрахунку терміну служби, заснованого на робочих годинах.

М-класи розраховуються таким чином, щоб зосередитися на часі роботи, а не на фактичних циклах навантаження, на яких працює кран. При реальному аналізі два однакових заводських крана, що працюють на різних висотах і швидкостях підйому, випробували абсолютно різні навантаження з точки зору циклів (в 10 разів) протягом одного і того ж часу роботи, тобто час роботи (використовується у визначенні класу М) не є об'єктивним показником втомної міцності.

Зараз на міжнародному рівні прийнято перехідний період застосування цих стандартів і підходів, але перехід на класифікацію, засновану на циклах, для окремих компонентів вже йде (наприклад, для канатів і ін.).

б) відхід від традиційного вертикального проектування до горизонтального. Він заснований на поелементному конструюванні окремих компонентів, суттєво знижуючи собівартість і підвищуючи якість, орієнтуючи проектантів на застосування в кранах детально опрацьованих вузлів.