Предельные отклонения рельсовых путей

Граничні відхилення рейкових колій від проектного положення

Граничні відхилення рейкових колій для опорних кранів. Граничні відхилення рейкових колій підвісних вантажопідіймальних машин.

Таблиця 2.1. Граничні відхилення рейкових колій для опорних кранів

Відхилення

Графічне зображення відхилення

Крани
мостовібаштовікозлові, напів-козловіпор-тальні

пере-вантажувачі

Різниця позначок головок рейок в одному поперечному перерізі P1, мм

(S – розмір колії, м)

 

отклонения подкрановых путей

4045 – 60 (для S = 4,5 – 6 м)404050
Різниця позначок рейок на сусідніх колонах P2, мм

 

отклонения подкрановых путей

10    
Звуження або розширення рейкової колії (відхилення величини прогону S у плані) P3, мм

 

отклонения подкрановых путей

1510151520
Взаємне зміщення торців рейок, що стикуються, у плані та за висотою P4, мм

 

отклонения подкрановых путей

23222
Зазори у стиках рейок P5 (при температурі 0° C і довжині рейки 12,5 м), мм

 

отклонения подкрановых путей

66666
Відхилення рейки від горизонтальності (різниця висотних позначок головок рейок) на довжині 10 м рейкової колії P6, ммотклонения подкрановых путей-40302030
Відхилення рейки від прямолінійності на ділянці 10 м:      
з жорсткими ходовими рамами;2020202020
з балансирними візками2525252525

Примітки:

  1. Під час експлуатації слід дотримуватися зазначених граничних величин відхилень. Допуски на укладення повинні бути вказані в проектній документації на рейкову колію.
  2. Вимірювання відхилень P1 і P3 здійснюють на всій ділянці можливого руху крана через інтервали не більше 6 м.
  3. У разі зміни температури на кожні 10° C допуск на зазор P5 змінюють на 1,5 мм. Наприклад, при температурі плюс 20° C зазор між рейками має бути 3 мм, а при температурі мінус 10° C – 7,5 мм.
  4. Відхилення для рейкових колій козлових кранів прогоном 30 м і більше визначають за нормами для перевантажувачів.

Таблиця 2.2. Граничні відхилення рейкових колій підвісних вантажопідіймальних машин

Вантажо-підіймальна машина

Відхилення

 

Предельные отклонения рельсовых путей

 

Предельные отклонения рельсовых путей

 

Предельные отклонения рельсовых путей

Різниця позначок нижньої їздової полиці на суміжних опорах (уздовж колії), мм

Різниця позначок нижніх їздових полиць сусідніх балок у прогонах в одному поперечному перерізі, мм

Зміщення перерізу балки від поздовжньої розподільної осі колії, мм

на опорах

у прогоні

під час монтажу

під час експлуатації

під час монтажу

під час експлуатації

під час монтажу

під час експлуатації

під час монтажу

під час експлуатації

Талі ручні та електричні, однорейкові візки

1/1500 L

1/1000 L

-

-

-

-

-

-

Підвісні крани 

6

10

10

15

± 3

± 4

Те саме зі стиковими замками 

2

3

2

3

± 3

± 4