IV. Вимоги щодо влаштування та утримання кранових колій вантажопідіймальних кранів і машин

2. Вимоги до проектної документації

1. У проектній документації надземної кранової колії, розробленій з урахуванням вимог глави 2 розділу III цих Правил, повинні міститися такі основні відомості:

 • конструкція опорних підрейкових елементів (підкранових балок);
 • тип рейок;
 • допустиме навантаження на рейки коліс крана;
 • спосіб кріплення рейок між собою й до опорних підрейкових елементів;
 • наявність підкладок під рейками, конструкція підкладок і спосіб їх установлення;
 • зазор між рейками;
 • гранично допустимі величини загального поздовжнього ухилу, допуски на ширину кранової колії і на різницю рівня головок рейок;
 • конструкція (тип) тупикових упорів і допустиме навантаження на них, тип вимикального пристрою обмежника пересування крана;
 • наявність вздовж кранової колії огородження;
 • конструкція, схема і опис заземлення кранової колії.

2. У проектній документації наземної кранової колії, розробленій відповідно до вимог глави 2 розділу III і глави 3 цього розділу, додатково до відомостей, наведених у пункті 1 цієї глави, має зазначатися:

1) план кранової колії з прив’язкою до прилеглої території, із зазначенням основних розмірів колії (ширини і довжини) і ділянки для стоянки крана у неробочому стані;

2) конструкція нижньої будови:

 • довжина і ширина земляного полотна;
 • поздовжній і поперечний ухили (залежно від типу ґрунту);
 • поперечний профіль земляного полотна з розмірами;
 • розташування та тип водовідвідних пристроїв;
 • типи і фізико-механічні характеристики ґрунту земляного полотна;
 • ступінь ущільнення земляного полотна;

3) конструкція верхньої будови кранової колії:

 • розмір баластної призми, типи і фізико-механічні характеристики матеріалів баластної призми;
 • тип, переріз і довжина опорних підрейкових елементів, відстані між ними;
 • конструкція підкладок і пружних елементів;
 • конструкція лотків і настилів для кабелю;

4) величини поздовжнього і поперечного ухилів;

5) допуски, що необхідно контролювати під час улаштування колії;

6) допустимий мінімальний радіус кривої на криволінійних ділянках колії (за наявності);

7) гранично допустимі величини пружного просідання під колесами;

8) конструкція переїзду через кранову колію для автомобільного транспорту (за потреби);

9) місце монтажу крана та регламент обкатки кранової колії;

10) наявність вздовж колії огородження та попереджувальних знаків;

11) пояснювальна записка з обґрунтуванням проектних рішень і розрахунками.

3. У проекті кранової колії має бути визначена ділянка для стоянки вантажопідіймального крана в неробочому стані, позначена попереджувальним знаком безпеки "Місце стоянки крана".